Viden om erstatningssager

26. april 2022 By Eskild Strudsberg

Viden om erstatningssager

Har du fået påført en skade på din person (krop), som du ikke selv var skyld i? Det kan være, at du er blevet bidt af en rasende hund. Det kan være, at du har fået et spark på knæet af en hest. Den type skader kan du læse om her. Det kan være, at du har været involveret i et trafikuheld, som bevirkede, at du blev væltet af cyklen. Det sker jo, den slags. Også selv om hunde- eller hesteejeren eller bilisten ikke ville gøre dig ondt. Hvis skaden har forvoldt dig udgifter på en eller anden måde, så har du altså krav på at få dem dækket. Og det vil være oftest være hunde- eller hesteejerens – eller bilistens forsikringsselskab, der skal dække dit økonomiske krav. Det kan dog være temmelig kompliceret at få erstatning. Og alt efter skadens type og de eftervirkninger den har påført dig, skal størrelsen på erstatningen bestemmes.

Forsikringsselskaber

Hvis du vil kræve erstatning fra et forsikringsselskab, så bør du dog få en advokat til at hjælpe dig. Erstatningssager imod forsikringsselskaber kan nemlig være meget besværlige, og de kan også trække ud i meget lang tid. Og det er du ikke interesseret i. Der kan være tale om, at du ikke ved, hvem hundens eller hestens ejer er – og du kan derfor ikke finde ud af hvilket forsikringsselskab du skal rejse kravet overfor. Her vil advokaten hjælpe dig. Har du været involveret i et trafikuheld, så kan det – stik imod lovgivningen – godt tænkes, at bilisten bare kørte væk. Antallet af flugtbilister er steget gevaldigt i de sidste par år. Her kan, det også være svært at finde ud af hvem erstatningskravet skal stilles overfor. Og her er en advokat absolut nødvendig.

Garantifonde

Advokaten vil i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde den person, som er ansvarlig for, at du kom til skade, givetvis fremstille kravet om erstatning til Forsikringsbranchens garantifonde. Erstatningssagen vil dermed blive behandlet via den relevante garantifond. Oftest vil du få den erstatning, du har krav på, men det kan som sagt tage tid.

Og heldigvis vil du få erstatning. Vi har nemlig en regel om objektivt ansvar her i landet. Den går i korthed ud på, at vi skal forsikres. Vores bil skal forsikres. Vores hund eller hest skal forsikres. Fordi der sker ulykker i trafikken, i stalden eller på stranden, hvor en vildfaren hund kan have bidt os. En del af de penge, som vi betaler til forsikringen, havner i garantifondene, som anvendes til udbetale erstatning til dem, der har fået en skade, og hvor det ikke er muligt at rette en erstatningssag imod en bestemt person (fx en flugtbilist, en hunde- eller hesteejer).

Kendt skadevolder

Ved du derimod, hvem der er årsag til din skade – eller hvem ejeren af hunden eller hesten er, så skal du naturligvis få din advokat til at rejse din erstatningssag imod hans eller hendes forsikringsselskab. Du skal vælge en advokat med god erfaring i erstatningssager, fordi du skal ikke kun have erstatning for selve skaden og de problemer, den har givet dig. Der kan være tale om, at du får varige mén, tab af arbejdsevne – som du også har ret til erstatning for.For eksempel kan et piskesmæld som her give livsvarige mén.

COMMENTS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *