Hvad er social angst?

24. januar 2023 By Eskild Strudsberg

Hvad er social angst?

Vi taler meget om mobning. Generelt. Det er da også et stort problem. Ikke kun for dem, der bliver mobbet. Også for deres pårørende. Og ja, mobning kan sammenlignes med ondskabsfuldhed. Mobning kan også føre til at mennesker, der er blevet mobbet som børn, udvikler en særlig angstlidelse, som kaldes for social angst. Dette er en lidelse, som – helt kort fortalt – bevirker, at de ikke tør indgå i sociale sammenhænge.

Der findes forskellige grader af social angst. Måske tør mennesker, der lider af social angst, ikke at gå til en fernisering på det lokale kunstmuseum. Det kan skyldes, at de måske blev mobbet på grund af deres påklædning ved en lignende situation for mange år siden. Social angst må ikke forveksles med agorafobi, fordi social angst handler ikke kun om, at den lidende ikke kan holde ud at være i et rum, hvor der er mange mennesker. Den handler om mere end det. Social angst handler ofte om, at den person, der lider af angsten, er ualmindeligt meget selvkritisk overfor sig selv. Og det kan være fremkaldt af mobning.

Symptomerne?

Der er nogle mennesker, der siger, at mennesker, der lider af social angst har forfølgelsesvanvid. Der kan være en lidt om det. Men det, som den lidende oplever, er sådan set ikke, at de bliver forfulgt. Det er mere sådan, at de tror, at de bliver overvåget og kritiseret. Og her skal vi nok bide mærke i ordet ’kritiseret’. Mobning er igen i spil, som årsag til, at de har udviklet social angst.

Symptomer på social angst er dog ikke kun, at den lidende føler sig overvåget og kritiseret. Det kan også være, at der er tale om, at den angste person er meget selvkritisk og generelt usikker på sig selv. En total mangel på selvtillid kan være årsagen til social angst – se her.

Det kan behandles

Det er dog en angstlidelse, som kan behandles. Og behandling af social angst er ikke anderledes end behandling af en anden angstlidelse. Den går naturligvis ud på, at den angstlidende skal i samtaleterapi, så årsagerne til den sociale angst kan blive afdækket. Når de bliver afdækket, kan der derefter arbejdes med konkrete øvelser, så usikkerheden bliver vendt til selvtillid og tro på sig selv. Naturligvis er det ikke nemt at modtage behandling for social angst. Det kan være meget svært at skulle tale med et menneske, hvis der på forhånd er mange tidligere erfaringer med at blive dømt og kritiseret negativt af andre. Så dér skal behandleren gå meget forsigtigt til værks.

Meget kan gøres online

Heldigvis lever vi i en ny og moderne – og højteknologisk verden: Det er faktisk muligt for mennesker, der lider at social angst, at få behandling via online kurser. Det kræver naturligvis en del selvdisciplin at kunne følge en online behandling for social angst. Men, hvem i alverden siger, at mennesker, der har denne lidelse, ikke kan være selvdisciplinerede? Det kan de nemlig godt. Måske endda i højere grad end mange andre mennesker, der har andre angstlidelser. Det skal – og må – vi ikke sætte os til dommere over.

COMMENTS

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *